(DĐDN) - Ngày 10/3, tại TP HCM, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP HCM và ông Ahmed Aboutaleb - Thị trưởng thành phố Rotterdam (Hà Lan) đã ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác về biến đổi khí hậu giữa hai thành phố giai đoạn 2015-2018.

TP HCM va Rotterdam hop tac ung pho voi bien doi khi hau - Anh 1

Rotterdam sẽ hỗ trợ TP HCM tìm kiếm nguồn vốn vay để đầu tư các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu như đê ngăn triều

Biên bản ghi nhớ được ký giữa hai thành phố nhằm duy trì và tăng cường hợp tác hiện có trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2018, đặc biệt thúc đẩy sự hợp tác liên thành phố.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ chia sẻ các bài học kinh nghiệm liên quan đến việc áp dụng các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu, quy trình lập kế hoạch, sự tham gia của cộng đồng.

Thành phố Rotterdam sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển một chiến lược phục hồi trong đó bao gồm các đánh giá về khả năng dễ bị tổn thương của các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Theo ông Ahmed Aboutaleb, các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu cần có sự tham gia của các thành phần gồm nhà khoa học, trường đại học, các nhà đầu tư, chính quyền địa phương, trung ương và cả người dân.

Những năm gần đây, thành phố Rotterdam và TP HCM đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Thời gian tới, thành phố Rotterdam sẽ hỗ trợ TP HCM tìm kiếm nguồn vốn vay để đầu tư các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu như đê ngăn triều, cải tạo hệ thống thoát nước, chứa nước đô thị…

Châu Huệ