TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 phải có ít nhất 35% là nữ.

TP HCM: Ung cu dai bieu HDND phai co it nhat 35% la nu - Anh 1

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, phải đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức ứng cử là nữ; đảm bảo số người hợp lý được giới thiệu ứng cử là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của từng địa phương.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ này, phấn đấu đạt tỷ lệ người được ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài Đảng không dưới 10%; người được giới thiệu ứng cử dưới 35 tuổi không dưới 15%.

Đặc biệt, đối với xã và thị trấn, phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử đại biểu HĐND nhiệm này 2016-2021.

Nguyễn Lê