(VOH) - Sáng 11/1, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân TP.HCM về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã trình bày về những nội dung sửa đổi, bổ sung và các điểm mới của dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Trong đó nêu 9 vấn đề cốt lõi của việc chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp 1992; sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp 1992, giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 12 điều, sửa đổi bổ sung 101 điều và bổ sung mới 11 điều. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp lần này:

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyết Tâmnhấn mạnh về tầm quan trọng của việc lấy ý kiến nhân dân. Trong đó có vai trò của cấp ủy, các cơ quan đơn vị và vai trò của cơ quan thông tấn báo chí trong tuyên truyền, định hướng nhân dân,để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ trong góp ý cho dự thảo. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để nhân dân thành phố tiếp cận và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Nhấn mạnh về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh:

Ngay sau Hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể trên toàn địa bàn TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Từ ngày 18/1 đến ngày 10/3, Ban chỉ đạo Thành phố sẽ kiểm tra tình hình triển khai thực hiện và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến đến Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần 1 vào ngày 15/3 và lần 2 vào ngày 31/03/2013.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được đăng tải trên Báo Nhân Dân, trang thông tin điện tử, báo điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Sài Gòn Giải phóng để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.