VH- Sở GD&ĐT và Sở VHTTDL vừa tổng kết Hội khỏe Phù Đổng năm học 2009-2010 và tổng kết Nghị quyết Liên tịch về thể thao học đường giai đoạn 2005-2010.

Theo đó, việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng đã trở thành định kỳ và bắt buộc, hằng năm Sở GD&ĐT phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức 2 năm một lần với 26 môn cho tất cả các bậc học và cấp học, tổ chức từ cấp trường, quận – huyện đến thành phố. Trong năm học qua, có trên 90% số trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở, thu hút trên 400.000 học sinh tham gia thi đấu. Dịp này, hai Sở cũng đã ký kết liên tịch về việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho lực lượng học sinh TP.HCM giai đoạn 2010-2015. ĐỖ HUY