(HHT_Online) Một lần tình cờ đi ngang khuôn viên Nhà thờ Đức Bà TP, PV của HHT_Online đã bắt gặp một ông già Noel đang đi phát quà cho trẻ em đấy. Ông già Noel làm gì vào tháng 11 nhỉ?