SGTT.VN - Ngày 10.11, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, đồng chí Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, từ việc thực hiện kết luận số 72-KL/TU của ban Thường vụ Thành ủy với các nhóm giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cho thấy, kế hoạch đề ra nhằm hạn chế khuyết điểm, có nơi lượng hóa rất rõ, có nơi còn mang tính chất định tính, vì vậy, đề nghị khi phát hiện khuyết điểm, các cấp Đảng cần quan tâm chỉ đạo, kiểm điểm để thấy rõ những hạn chế, thiếu sót, từ đó mới có thể chấn chỉnh tư tưởng, theo TTXVN. Trong các biện pháp khắc phục, Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã đề ra chủ trương tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân. Đây được coi là những biện pháp cụ thể liên quan đến người dân được rút ra trong kinh nghiệm thực tiễn của thành phố.

Bí thư Lê Thanh Hải đề nghị, bí thư Đảng ủy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần phải rà soát kế hoạch để bổ sung, lượng hóa thời gian, cải thiện đầu việc để rút kinh nghiệm lãnh đạo trong thời gian tiếp theo, đồng thời, việc thực hiện quy chế làm việc là nội dung rất quan trọng đối với tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

PV