(Xây dựng) - UBND TP. HCM vừa giao các Sở ngành liên quan trong việc thoát nước và chống ngập, trong đó, sở GTVT phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa các điểm ngập trên địa bàn; xác định số điểm đã được xóa (không tái ngập), số điểm tái ngập, số điểm chưa được giải quyết trong 58 điểm ngập và số điểm phát sinh ngoài 58 điểm này; đồng thời kiểm tra hệ thống cống thoát nước trên địa bàn.

Hiện nay, thành phố cứ mưa là xuất hiện nhiều điểm ngập mới

Bên cạnh đó, sở này còn được giao chủ trì thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước trên địa bàn TP và quy hoạch chi tiết hệ thống thoát nước cho 5 lưu vực (vùng Bắc, vùng Tây, vùng Nam, vùng Đông Bắc và vùng Đông Nam).

Sở NN & PTNT phối hợp với các Sở ngành liên quan rà soát quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hệ thống đê bao trên địa bàn TP; đề xuất danh mục theo thứ tự ưu tiên những khu vực xung yếu phải xây dựng đê bao; những khu vực xây dựng bờ kè bảo vệ hoặc đê ngăn triều.

Mạnh Cường