Khẳng định văn hóa Thăng Long phát triển theo quá trình mở rộng cương vực lãnh thổ quốc gia về phía Nam, cùng với tham luận của giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Giang còn có rất nhiều tham luận của nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu khác tất cả đều khẳng định: Hào quang Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội đã qua 1000 năm lịch sử vẫn đang tiếp tục tỏa sáng trong hành trình xây dựng và phát triển của dân tộc hôm nay.

Hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 23/9, tại Hội trường TP HCM, 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 1, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng Thành ủy TP HCM, Trường Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức hội thảo khoa học "TP HCM hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực chuyên ngành: sử học, khảo cổ học, văn hóa học, ngôn ngữ học, triết học, nhân học, chính trị học… Cùng với 150 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học gửi về từ khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận về khá nhiều nghiên cứu mới, các tư liệu và nội dung khoa học vừa được tìm tòi, phát hiện về lịch sử, văn hóa, những ảnh hưởng, tác động, sự phát triển và lan tỏa của văn hiến Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là với TP HCM và Nam Bộ nói riêng. Tại tham luận, "Từ Thăng Long đến Cửu Long - Sự kết tinh và lan tỏa một nền văn minh sông nước", Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đến từ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã không những chứng minh giá trị nguồn cội của Thủ đô ngàn năm văn hiến, về văn minh Thăng Long là kết tinh và nâng lên một tầm cao mới những giá trị tiêu biểu của một nền văn minh sông nước mà bằng nhiều cứ liệu đã chứng minh sức lan tỏa của văn minh Thăng Long, trong đó có vùng đất Cửu Long. Khẳng định văn hóa Thăng Long phát triển theo quá trình mở rộng cương vực lãnh thổ quốc gia về phía Nam, cùng với tham luận của giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Giang còn có rất nhiều tham luận của nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu khác... Tuy các bài viết, tham luận đều thể hiện những tìm tòi, nghiên cứu dưới nhiều góc nhìn khác nhau song đều khẳng định: Hào quang Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội đã qua 1000 năm lịch sử vẫn đang tiếp tục tỏa sáng trong hành trình xây dựng và phát triển của dân tộc hôm nay. Dự kiến, sau hội thảo, các tham luận của các tác giả sẽ tiếp tục được ban tổ chức chọn lọc, biên tập và chỉnh sửa để in thành sách chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội