Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố (Cục an toàn bức xạ và hạt nhân) vừa thực hiện xong việc nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn TP HCM.

Đề tài có những nội dung chính như: xây dựng quy chế, quy trình, kịch bản cụ thể khi phối hợp ứng phó sự cố giữa các sở, ban, ngành, quận, huyện...; chương trình đào tạo kiến thức về ứng phó sự cố cho lãnh đạo, cán bộ tham gia ứng phó, nhân viên bức xạ (ở mức độ phổ biến kiến thức chung về sự cố bức xạ hạt nhân, các bài học kinh nghiệm và tổ chức ứng phó); chương trình đào tạo chuyên sâu cho các tổ chức sẽ tham gia ứng phó sự cố (tổ chức hệ thống ứng phó ban đầu đối với các sự cố bức xạ hạt nhân, vai trò của người chỉ huy tại hiện trường trong ứng phó sự cố bức xạ, mối nguy hiểm và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia ứng phó sự cố, cấp cứu nạn nhân trong sự cố bức xạ, chẩn đoán và điều trị phóng xạ...); sổ tay hướng dẫn cho các lực lượng ứng phó sự cố.

TS Đặng Thanh Lương, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cho biết, TP HCM hiện có 63 cơ sở bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ trong các lĩnh vực công nghiệp, có gần 350 cơ sở y tế sử dụng các thiết bị X-quang (gồm nhiều loại như chụp cắt lớp CT, chụp tổng quát, chụp mạch máu (DSA), chụp nhũ ảnh, đo loãng xương...). Ngoài ra, còn có khoảng hơn 20 cơ sở hoạt động kinh doanh các thiết bị phát bức xạ, có chứa nguồn phóng xạ... Để phát huy tác dụng của đề tài nghiên cứu này, lãnh đạo TP HCM cần sớm triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn TP HCM; hàng năm thực hiện điều tra, khảo sát bổ sung cho bản đồ dữ liệu phóng xạ TP HCM làm cơ sở cho kế hoạch ứng phó sự cố; tổ chức đào tạo các kiến thức về an toàn bức xạ cho lực lượng có trách nhiệm ứng phó sự cố bức xạ cũng như xây dựng và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân theo định kỳ hàng năm...

(khoahocphothong)