TP.HCM sẽ hỗ trợ gấp 1,92 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường; gấp 2,25 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trồng cây hằng năm và đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường.

TP.HCM: Nang gia boi thuong dat tai huyen Can Gio - Anh 1

TP.HCM đang điều chỉnh hệ số bồi thường giá đất nông nghiệp tại khu vực cầu Khánh Vân - Ảnh: TL

UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án sửa chữa cầu Khánh Vân, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở vị trí 1 đường Hà Quang Vóc đoạn từ đường Rừng Sác đến cầu Khánh Vân là 3,82; đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường Hà Quang Vóc, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường Hà Quang Vóc và đất nông nghiệp trồng cây hằng năm mặt tiền đường này là 3,34.

Chính quyền TP cũng quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, TP.HCM cũng hỗ trợ cao gấp 1,92 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mặt tiền đường; 2,25 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trồng cây hằng năm và đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản mặt tiền đường.

Phan Diệu