(VietNamNet) - Bộ Tài chính và UBND TP.HCM  vừa có thông báo kết luận về Chương trình Phát triển thị trường tài chính đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của TP.HCM.