Theo lịch của Ngân hàng Nhà nước, ngày 22.4 TP.HCM mới mở bán tiền lưu niệm 100 đồng, thế nhưng để tránh tình trạng quá tải như khi mở bán ở Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đã có thông báo cho người dân đăng ký mua tờ tiền này qua đường dây nóng.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về tiền lưu niệm "Kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam" vừa được phát hành có thể liên hệ đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM theo số điện thoại: 08.38 217 857 - số máy lẻ: 237 (gặp bà Khánh Tùng - chuyên viên phòng Tiền tệ kho quỹ).

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nói rằng việc bán tiền lưu niệm được thực hiện theo nguyên tắc đối với cá nhân, tổng số tiền lưu niệm được mua không quá 100 bộ (tờ) một người. Đối với các tổ chức, phải có văn bản đề nghị mới được mua tiền lưu niệm. Giá bán loại tiền này là 20.000 đồng một tờ đối với loại tờ rời, còn loại folder (có bìa đóng) là 25.000 đồng một tờ.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, việc mở đường dây nóng cho người dân đăng ký mua tờ 100 đồng nhằm ghi nhận nhu cầu của người dân trước thời điểm phát hành để có sự chuẩn bị kịp thời. Căn cứ trên nhu cầu đăng ký và lượng tiền lưu niệm được chuyển về mà Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo số lượng bán cụ thể cho tổ chức, cá nhân một cách phù hợp.

Được biết, việc bán tờ 100 đồng sẽ được triển khai cho đến khi hết lượng tiền lưu niệm được giao về cho địa bàn.

Phan Diệu