Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì nghiên cứu về tổ chức bộ máy để hình thành một cơ quan làm đầu mối giải quyết thoát nước đô thị và phòng chống ngập nước do biến đổi khí hậu và báo cáo thành phố trong tháng 11/2011.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố đánh giá kết quả xóa, giảm ngập trong 9 tháng đầu năm 2011 và rà soát các điểm ngập còn lại trên địa bàn thành phố để đề xuất biện pháp giải quyết.

Thành phố cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công trình chống ngập, trong đó cần cụ thể hóa trách nhiệm của các tổ chức, sở-ban-ngành, chính quyền các cấp và các đơn vị có liên quan.

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá tình hình thi công và công tác đấu nối, bàn giao hệ thống thoát nước đưa vào quản lý, vận hành cũng như tiến độ thực hiện của các dự án chống ngập./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)