Nhằm tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác kiểm định thử tải cầu Sài Gòn theo định kỳ, Sở Giao thông công chính TP.HCM thông báo thời gian hạn chế lưu thông qua cầu Sài Gòn vào ban đêm từ 23h đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 18 đến 23/11/2007.