Tính đến nay, thành phố đã giảm còn 4,3% trẻ em có hoàn cảnh và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, giảm 40% vụ xâm hại tình dục trẻ em.

“Công tác bảo vệ trẻ em được xã hội quan tâm, chăm lo ngày càng nhiều, số lượng trẻ rơi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang giảm…”. Đó là nhận định của các đại biểu tham dự buổi triển khai Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố do Sở Lao động Thương binh và xã hội tổ chức ngày 11/10.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng bảo vệ và chăm sóc trẻ em (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố) cho biết những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư phát triển về kinh tế, thành phố cũng luôn quan tâm đề đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ trẻ em. Vì vậy, các hoạt động tư vấn tham vấn, trợ giúp cho trẻ em tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí… đã được triển khai rộng khắp trong thành phố. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm nhiều hơn để giảm thiểu rủi ro. Hệ thống bảo vệ trẻ em của thành phố và quận huyện thường xuyên được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng để phủ sóng chăm sóc nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

TP.HCM: Giam 40% so vu xam hai tinh duc tre em - Anh 1

Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ trẻ em để các em được hưởng nhiều lợi ích từ gia đình, xã hội.

Tính đến nay, thành phố đã giảm còn 4,3% trẻ em có hoàn cảnh và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, đã giảm 40% vụ xâm hại tình dục trẻ em (vừa qua xảy ra 50 vụ xâm hại tình dục trẻ em). Tỉ lệ trẻ em lang thang cũng giảm 5/10.000 (hiện thành phố chỉ có 8/1.379.287 em lang thang). Tỉ lệ trẻ em phải làm việc độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm đã giảm xuống còn 2/10.000 trẻ em. Đã có 90% trẻ em có hoàn cảnh được trợ giúp, chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng... 90% trẻ em khi phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào cảnh đặc biệt. Có 99% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Thành phố có hơn 1,4 triệu trẻ em, trong đó có hơn 18 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 57 ngàn em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Mặc dù thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho trẻ em nhưng số lượng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang có xu hướng tăng, chủ yếu ở nhóm đối tượng trẻ em nhập cư, trẻ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi…đang là những vấn đề thách thức, cần sự đầu tư giải quyết của thành phố.

Để giải quyết vấn đề này, bà Phụng cho biết sắp tới thành phố sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban điều hành bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền và xã hội, gia đình về việc bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực kinh tế về bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác thanh kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hàng năm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em…

Hoàng Tuyết