Một "cò" đất lý giải: "Thứ nhất các khu dân cư hiện hữu này "ăn" theo hệ thống đường sá, cảnh quang môi trường của dự án; thứ hai diện tích đất đủ mọi kích cỡ; thứ 3 khi cất nhà gia chủ cũng lượng sức tùy theo túi tiền của mình, còn dự án thì phải theo quy hoạch".