(TNO) Ngày 26.8, theo báo cáo của UBND TP.HCM gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ…, có nhiều đơn vị trên địa bàn TP.HCM bị thanh tra có hành vi tham nhũng.

Theo đó, hoạt động thanh tra và công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, chỉ tính trong thời kỳ từ ngày 1.10.2013 đến ngày 31.7.2014 đã tiến hành 378 cuộc thanh tra tại 602 đơn vị (do Thanh tra thành phố thực hiện), trong đó có 247 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 131 cuộc đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên.

Qua thanh tra phát hiện 180/602 đơn vị có sai phạm (tỷ lệ gần 30%), trong đó sai phạm về kinh tế hơn 454 tỉ đồng và hơn 66.000m 2 đất. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền hơn 415 tỉ đồng và gần 53.000m 2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 68 tập thể và 184 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ...

Các sai phạm được phát hiện trên chủ yếu trong các lĩnh vực: quản lý tài chính; quản lý đất đai; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; sử dụng kinh phí bồi thường tái định cư...

Đối với việc tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan nhà nước, UBND TP.HCM đánh giá việc các đơn vị phát hiện dấu hiệu tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội còn rất hạn chế. Các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện chủ yếu qua công tác thanh tra, điều tra của các cơ quan chuyên ngành.

UBND TP.HCM dự báo lĩnh vực đất đai; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm tài sản công, các dự án có nguồn vốn từ ngân sách, vốn kinh doanh của đơn vị nhà nước… dễ xảy ra nhiều trong thời gian tới. Riêng công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ nếu thiếu cảnh giác sẽ là môi trường thuận lợi phát sinh hành vi tiêu cực, trù dập cán bộ, mua chức, chạy chức để nắm được quyền lực.

Một trong những giải pháp mà UBND TP.HCM kiến nghị, là Trung ương cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc lực lượng làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, bao che hoặc kết luận quá nhẹ đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân đã để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Đình Phú