UBND TP vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành và UBND quận 8 về quy hoạch, chỉnh trang, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Chủ trương TP đưa ra là sẽ thực hiện song song dự án di dời, tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân trên và ven kênh đôi (hơn 5.300 hộ dân) và cải thiện môi trường nước TP (giai đoạn 3), mục tiêu là sẽ hoàn thành việc di dời trong năm 2020.

Để thực hiện kế hoạch này, TP giao Sở Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu phân cấp mạnh cho quận quận 8 làm chủ đầu tư, chủ động triển khai thực hiện các dự án tạo quỹ nhà tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dời, tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân trên và ven kênh Đôi. Nguồn vốn thực hiện dự án cần thực hiện cơ chế đột phá theo hướng giảm chi tối đa từ ngân sách TP, huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi đầu tư theo phương thức khai thác quỹ đất sau khi chỉnh trang đô thị. Doanh nghiệp tham gia tự bỏ vốn đầu tư được TP hỗ trợ nguồn vay vốn hoặc hỗ trợ lãi vay.

TP cũng yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cục bộ các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao..) để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉnh trang đô thị của quận 8. Đồng thời, giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP nghiên cứu, tham mưu đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện hoàn thành các thủ tục, quy trình để sớm triển khai, khởi công dự án Cải thiện môi trường nước - giai đoạn 3.

VIỆT HOA