Nhóm nghiên cứu này đã có buổi báo cáo (diễn ra trong tháng 3) với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM về “Mô hình phát triển Khu Công nghệ cao thứ hai" tại đây.

Nhóm nghiên cứu này đã có buổi báo cáo (diễn ra trong tháng 3) với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM về “Mô hình phát triển Khu Công nghệ cao thứ hai" tại đây.

Theo đó, nhóm đã xây dựng một khung đánh giá các ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển, khả năng đáp ứng của Việt Nam đối với nhu cầu lao động phổ thông, có trình độ, lợi thế chi phí… theo thang điểm từ 1 - 5. Nhóm đề xuất, khu công nghệ cao thứ 2 của TP.HCM nên ưu tiên phát triển công nghiệp bán dẫn và năng lương tái tạo.

Để phát triển Khu Công nghệ cao 2, TP.HCM cần tăng cường nguồn nhân lực trình độ cao...

Nhưng để phát triển Khu Công nghệ cao 2, nhóm khuyến nghị cần phải tăng cường nguồn nhân lực trình độ cao bằng cách đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác với các trường đại học, trường kỹ thuật uy tín trong và ngoài nước, cũng như đề xuất chính phủ đầu tư nhiều hơn vào giáo dục đào tạo bậc cao.

Ngoài đưa ra các đề xuất phát triển Khu Công nghệ cao 2 này, nhóm còn đưa ra một số mô hình khu công nghệ cao trên thế giới thành công như: Khu Công viên khoa học Tân Quan Thôn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Khu công viên này đã hợp tác chặt chẽ với gần 40 trường đại học, hơn 200 viện nghiên cứu cùng nhiều trung tâm khoa học, kỹ thuật quốc gia, nên thu hút hơn 10.000 nhà khoa học Trung Quốc; hay chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Singapore…

Báo cáo của nhóm còn nêu rõ, chính hệ thống cơ sở hạ tầng và hệ thống dịch vụ được đầu tư tốt, đáp ứng nhu cầu sống của nhà khoa học, doanh nghiệp và người lao động là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của một khu công viên khoa học, như: nhà ở, khu mua sắm, nhà hàng, trường học... Nhóm đã đưa ra các minh chứng cụ thể mà nhóm đã khảo sát tại khu công viên khoa học trong khu vực như: Khu CVKH Hsinchu (Đài Loan), Khu CV – CN Laguna (Philippine)… Các đề xuất của nhóm sẽ được UBND TP. HCM nghiên cứu, xem xét, áp dụng.

Khu Công nghệ cao 2 đã được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2011. Phê duyệt này nhằm mục tiêu xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế của thành phố mà còn phục vụ cho khu vực trọng điểm phía Nam. Khu này được quy hoạch dự kiến là 203 ha, được đặt tại Quận 9, kề ngay Khu Công nghệ cao hiện nay.