UBND TP.HCM quyết định kể từ ngày 1/11/2017, các bệnh viện trên địa bàn được tuyển dụng bác sĩ và nhân viên y tế không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM.

Ngày 24/8/2017, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. Theo đó bãi bỏ Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 6 và nội dung “bản sao hộ khẩu thường trú” tại điểm c Khoản 1 Điều 7 của Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 4-2/-016 của UBND TP.HCM.

Bãi bỏ điều kiện “có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh” tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND khi tuyển dụng công chức và xếp lương bổ nhiệm ngạch của các sở ngành.

TP.HCM cho phep tuyen bac si khong co ho khau tai thanh pho - Anh 1

Ảnh minh họa

Như vậy, các bệnh viện công lập cả bệnh viện thành phố đều được phép tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế không có hộ khẩu tại TP.HCM. Trước đây, yêu cầu về hộ khẩu thường là rào cản chính gây khó khăn trong việc tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Một số bệnh viện như: BV bệnh phổi và lao Phạm Ngọc Thạch, BV bệnh nhiệt đới, BV tâm thần,… và các bệnh viện quận, huyện như BV huyện Củ Chi, BV huyện Cần Giờ, … trước đây rất khó tuyển được bác sĩ thường trú do yêu cầu về hộ khẩu nay đã được tháo gỡ khó khăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá để "giữ chân" nhân tài, ngoài việc cởi bỏ "nút thắt" về hộ khẩu thì các bệnh viện phải nỗ lực không ngừng phát triển về cả chuyên môn và môi trường làm việc cho nhân viên.

Nguyễn Luyến