TP Hồ Chí Minh vừa chính thức ban hành quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn nhằm làm cơ sở áp dụng đại trà tại tất cả các cơ quan hành chính của thành phố.

TP HCM: Chinh thuc ban hanh quy dinh 'Thu xin loi' - Anh 1

Như Báo Hànôịmới đã thông tin, sau thời gian thí điểm thực hiện “Thư xin lỗi” trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trễ hạn tại một số cơ quan hành chính, UBND TP Hồ Chí Minh vừa chính thức ký ban hành Quyết định quy định cụ thể về vấn đề này.

Theo đó, các cơ quan thực hiện TTHC, kể cả cơ quan thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa liên thông; công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị... có trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi về TTHC giải quyết trễ hạn. Thư xin lỗi phải được thực hiện chậm nhất là ngày hẹn trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Đối với TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó thực hiện.

Nội dung Thư xin lỗi phải đảm bảo các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; loại hồ sơ; số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/biên nhận hồ sơ; tình trạng giải quyết hồ sơ; lý do trễ hạn; ngày hẹn trả kết quả giải quyết lần sau và phải kèm nội dung xin lỗi.

Thư xin lỗi được thực hiện thông qua một hoặc một số cách sau: văn bản, qua tổng đài tin nhắn, trực tiếp.

Nguyễn Lê