GD&TĐ - Đây là một nội dung trong kết luận của ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh – tại hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 -2017 của từng cấp học giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên.

TP HCM: Cham dut to chuc day hoc them cua cac trung tam trong nha truong - Anh 1

Cụ thể, Giám đốc Sở Lê Hồng Sơn đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố về quản lí dạy thêm - học thêm tại công văn số 3265/UBND-VX của UBND thành phố và công văn số 2447/GDĐT-VP của Sở GD&ĐT; các trường học phải chấm dứt việc tổ chức học thêm, dạy thêm của tất cả các trung tâm, cơ sở bồi dưỡng văn hóa, ngoại ngữ, tin học … đã được cấp phép giảng dạy trong nhà trường kể từ năm học 2016-2017, tùy điều kiện nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhất là với học sinh lớp cuối cấp;

Phòng GD&ĐT làm tốt công tác tham mưu với UBND các quận, huyện để tổ chức quản lí việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo địa bàn.

Tăng cường công tác quản lí các cơ sở giáo dục ngoài công lập nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, nhất là đối với các cơ sờ giữ trẻ, mầm non ngoài công lập, các trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm dạy thêm.

Ông Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải nắm chắc, đầy đủ các văn bản, hướng dẫn về quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch, nhất là đối thu - chi và quản lí tài chính nhà trường; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn nhà trường để tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học, làm tiền đề xây dựng khối đoàn kết cơ sở.

Đẩy mạnh công tác phối hợp và rà soát các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong nhà trường; đẩy mạnh công tác phổ cập bơi lội, phòng chống tai nạn, phòng chống đuối nước cho trẻ, tăng cường giáo dục các kĩ năng thích ứng với cuộc sống cho học sinh; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, khuyến khích tổ chức bếp ăn, tuyệt đối phải sử dụng thực phẩm sạch nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.

Nhân rộng các mô hình giáo dục kĩ năng sống, đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, giáo dục trải nghiệm, học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, nguồn nhân lực chất lượng cao; các đom vị được thí điểm trang bị bộ thiết bị thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh tổng hợp tồ chức tận dụng tốt để nâng cao hiệu quả giảng dạy; tăng cường chỉ đạo giáo viên giới thiệu, định hướng cho học sinh đọc sách góp phần đạt hiệu quả cụ thể mục đích giáo dục văn hóa đọc nhằm hình thành thói quen đọc sách cho trẻ; phối hợp đưa âm nhạc dân tộc, võ dân tộc vào nhà trường; thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS…