Đầu tháng 11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã cung cấp dịch vụ mới, cho phép đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài qua mạng Internet.

TP.HCM cap phep cho nha dau tu nuoc ngoai qua mang - Anh 1

Doanh nghiệp chỉ cần khai hồ sơ thủ tục qua mạng, gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư , bộ phận xử lý sẽ tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 24 giờ.

Khi hồ sơ trực tuyến được hoàn chỉnh, nhà đầu tư in ra và đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ trực tiếp. Với cách khai hồ sơ trực tuyến sẽ giảm số lần đi lại cho nhà đầu tư và không bị chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần.