Trong ba sự cố xảy ra, duy nhất sự cố tại công trình 102 Cống Quỳnh có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố đề nghị xử lý nghiêm.