NDĐT - Ngày 18-4, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc TP Điện Biên Phủ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã, nay là TP Điện Biên Phủ và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Ngày 18-4-1992, Thị xã Điện Biên Phủ, nay là TP Điện Biên Phủ được thành lập theo Quyết định số 130 của Hội đồng Bộ trưởng, trên cơ sở thị trấn Điện Biên và xã Thanh Minh của huyện Điện Biên. Sau hơn 11 năm tập trung đầu tư xây dựng, năm 2003, thị xã Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại III và được Chính phủ ban hành Nghị định số 110, ngày 26-9-2003 về việc thành lập TP Điện Biên Phủ trực thuộc tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, TP Điện Biên Phủ đã có bước phát triển nhanh, vững chắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Kinh tế thành phố liên tục phát triển nhanh, năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 1992 – 2000, tăng trưởng kinh tế bình quân 12%; từ giai đoạn năm 2000 đến nay, tăng trưởng kinh tế bình quân trên 17%. GDP bình quân đầu người tăng nhanh: năm 1993 chỉ đạt 100USD/người/năm, năm 2011 đạt 2.340USD/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 1993 là 1,2 tỷ đồng, đến năm 2011 đạt 136 tỷ đồng... Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Điện Biên Phủ quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 15 – 16%/năm. Đến năm 2015, phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 3.500USD/người/năm.