(TBKTSG Online) - Theo số liệu được đưa ra tại hội nghị công bố kết quả khảo sát lương 2013 của Công ty tư vấn Towers Watson Việt Nam ngày 12-11, mức tăng lương của năm 2013 tại các ngành nghề được khảo sát là khoảng 11,7%, thấp hơn mức 13,8% của năm 2012. Công ty cũng đưa ra dự báo mức tăng lương trong năm 2014 sẽ còn thấp hơn năm nay.

Thanh Thương

Lao động đóng gói bánh Goody tại Công ty cổ phần Bibica. Ngành sản xuất có tỷ lệ tăng lương cao hơn mức tăng chung của toàn bộ doanh nghiệp được khảo sát. Ảnh: Minh Tâm

>> Ngành tài chính tăng lương ít nhất

Mức lương tăng cao nhất thuộc ngành sản xuất khi lương của lao động ngành này tăng 12,7%. Tuy vậy nếu so với năm ngoái, mức tăng này cũng đã giảm gần một điểm phần trăm.

Tốc độ tăng lương của ngành dịch vụ tài chính thấp nhất trong các ngành được khảo sát. Mức tăng của ngành này cũng giảm từ mức 12,2% trong năm ngoái thì đến năm nay chỉ còn khoảng 10%.

Bà Trang Vũ, Trưởng bộ phận dịch vụ dữ liệu của Towers Watson, cho biết đây là mức tăng theo thống kê từ 22 ngân hàng trong nước và nước ngoài, 25 doanh nghiệp bảo hiểm và 13 công ty thuộc các ngành dịch vụ tài chính khác như quỹ đầu tư, công ty tài chính… Còn nếu tính riêng khối ngân hàng thì mức tăng không đến 9%.

Towers Watson cũng đưa ra dự báo cho mức tăng lương dự kiến của 2014 là 11,5%, giảm nhẹ so với năm nay. Theo bà Trang, quan điểm thận trọng của doanh nghiệp vẫn bao trùm trong 2014. Nếu Chính phủ vẫn kiên trì với việc kiềm chế lạm phát thì khả năng mức lương tăng cao trong năm sau là khó.

Nếu trừ đi tốc độ tăng của lạm phát thì trong năm nay, mức tăng lương lại bằng năm trước, tức khoảng 4,6% do lạm phát đã giảm mạnh từ mức 9,2% của năm 2012 còn khoảng 7,1% của năm 2013. Trong 2014, mức tăng lương trừ yếu tố lạm phát có thể sẽ đạt 4,9% nếu lạm phát ước khoảng 6,6%, và mức tăng dự kiến của Towers Watson là 11,5%.

So với các nước trong khu vực châu Á, mức tăng lương của Việt Nam và Trung Quốc cao nhất, và thấp nhất là Nhật Bản.

Năm nay Towers Watson khảo sát 321 doanh nghiệp, trong đó ngành sản xuất có 60 doanh nghiệp. Bà Trang Vũ cho rằng số lượng này đã tăng khá nhiều so với năm ngoái. Mức tăng lương thực tế của ngành sản xuất là 12,7%, cao hơn mức tăng chung của thị trường, tuy vậy mức chi trả cho lao động ngành này lại thấp hơn so với các ngành khác, cụ thể là mức lương thấp hơn 29,4%, còn tổng mức đãi ngộ bao gồm lương và phúc lợi thấp hơn 30,7%.

Tỷ lệ nghỉ việc trong năm 2013 trung bình vào khoảng 9% trong tổng số lao động của các công ty được khảo sát, mức này thấp hơn mức 12,3 % của năm ngoái. Trong đó ngành dịch vụ tài chính và dược phẩm có tỷ lệ nghỉ việc cao. Lao động ngành sản xuất nghỉ việc ít nhất, chỉ chiếm khoảng 6% trong tổng số lao động của từng công ty ngành này.

Khảo sát lương của Towers Watson được tiến hành từ tháng 5 đến tháng 9 tại nhiều vị trí công việc khác nhau ở các công ty, trong đó chủ yếu là công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Mẫu khảo sát lấy từ nhiều ngành khác nhau như hóa chất, năng lượng, dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng nhanh, công nghệ, truyền thông và dược phẩm.

Towers Watson là công ty tư vấn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc quản lý nguồn nhân lực, tài chính và rủi ro. Công ty cung cấp các giải pháp thuộc lĩnh vực liên quan đến các chương trình phúc lợi, các chương trình quản lý nhân tài và đãi ngộ, các hoạt động quản lý rủi ro và quản lý nguồn vốn.