Vào sân ở hiệp 2 và lập tức lóe sáng với bàn mở tỉ số tuyệt đẹp, Torres đã trở thành vị ...