Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những tuyệt tác vĩ đại, nhưng con người cũng xây dựng nên những công trình kiến trúc vĩ đại không kém.

Video: Những công trình kiến trúc vĩ đại của loài người: