Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới theo bảng xếp hạng FIFA tháng 2 mới công bố không có nhiều thay đổi.

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 1

Top 20 ĐTQG có thứ hạng cao nhất theo bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2017 (+ là tăng hạng, - là tụt hạng, 0 là giữ hạng) gồm có:

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 2

20 | Iceland: 899 điểm (+1)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 3

19 | Costa Rica: 948 điểm (-2)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 4

18 | Peru: 965 điểm (+1)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 5

17 | Mexico: 1016 điểm (+1)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 6

16 | Croatia: 1039 điểm (-2)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 7

15 | Italia: 1087 điểm (+1)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 8

14 | Ba Lan: 1101 điểm (+1)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 9

13 | Anh: 1113 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 10

12 | Xứ Wales: 1120 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 11

11 | Thụy Sĩ: 1140 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 12

10 | Tây Ban Nha: 1168 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 13

9 | Uruguay: 1195 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 14

8 | Bồ Đào Nha: 1240 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 15

7 | Colombia: 1304 điểm (-1)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 16

6 | Pháp : 1313 điểm (+1)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 17

5 | Bỉ: 1371 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 18

4 | Chile: 1386 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 19

3 | Đức: 1433 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 20

2 | Brasil: 1529 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 21

1 | Argentina: 1635 điểm (0)

Top 20 DTQG manh nhat the gioi: Argentina so 1, 'Su tu Anh' hang 13 - Anh 22

ĐT Việt Nam đứng hạng 136 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta đứng sau Philippines (122) và Thái Lan (127).