Hiếm và có bề dày lịch sử là hai tiêu chí quan trọng khiến những chiếc xe "cổ lỗ sĩ" có những giá bán mà các siêu xe hiện đại như Veyron Bugatti phải bái phục.