Những nàng "Ring Girl" quyến rũ với nhiệm vụ cầm bảng thông báo hiệp đấu là yếu tố khiến sàn đấu võ tự do UFC càng thêm hấp dẫn.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 1

Arianny Celeste | Quốc tịch: Mỹ | Năm sinh: 1985.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 2

Brittney Palmer | Quốc tịch: Mỹ | Năm sinh: 1987.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 3

Park Si Hyun | Quốc tịch: Hàn Quốc | Năm sinh: 1984.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 4

Rhian Sugden | Quốc tịch: Anh | Năm sinh: 1986.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 5

Jhenny Andrade | Quốc tịch: Brazil | Năm sinh: 1992.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 6

Mercedes Terrell | Quốc tịch: Mexico | Năm sinh: 1984.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 7

Kelli Hutcherson | Quốc tịch: Mỹ | Năm sinh: 1989.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 8

Christine Hallauer | Quốc tịch: Australia | Năm sinh: 1987.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 9

Dessie Mitcheson | Quốc tịch: Mỹ | Sinh năm: 1990.

Top 10 nang 'Ring Girl' dinh dam nhat san dau UFC - Anh 10

Jade Bryce | Quốc tịch: Mỹ | Năm sinh: 1988.