Tupolev TU 144, Concorde, Cessna Citation X, Gulfstream G650, Gulfstream G550, Bombardier CRJ 1000, Cessna Citation CJ3, Airbus A380, Dassault Falcon 900 EX, Boeing 747-8

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 1

1. Tupolev TU 144.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 2

2. Concorde.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 3

3. Cessna Citation X.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 4

4. Airbus A380.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 5

5. Dassault Falcon 900 EX.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 6

6. Boeing 747-8.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 7

7. Gulfstream G650.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 8

8. Gulfstream G550.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 9

9. Bombardier CRJ 1000.

Top 10 may bay cho khach nhanh nhat the gioi - Anh 10

10. Cessna Citation CJ3.

- Clip 10 máy bay chở khách nhanh nhất thế giới.

Play

HT (Theo SIW)