Tờ TMW vừa thống kê ra top 10 loài chó nhỏ nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách này là chó Chihuahua với trọng lượng 0,9-1,8 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 1

1. Chó Chihuahua - trọng lượng 0,9-1,8 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 2

2. Chó sục Yorkshire - trọng lượng 1,3-3,2 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 3

3. Chó Pomeranian - trọng lượng 1,9-3,5 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 4

4. Chó Toy Poodle - trọng lượng 6-7 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 5

5. Chó bướm - trọng lượng 3,6-4,5 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 6

6. Chó Pug - trọng lượng 6-9 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 7

7. Chó Shih Tzu - trọng lượng 4-7,2 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 8

8. Chó Bichon Frise - trọng lượng 5-10 kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 9

9. Chó sục Boston - trọng lương 4,5-11kg.

Top 10 loai cho nho nhat the gioi - Anh 10

10. Chó Bulldog Pháp - trọng lương 9-12kg.

Lương Ngọc (Theo TMW)