(NDHMoney) Cùng NDHMoney điểm qua 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch lớn nhất tại 2 sàn HOSE và HNX trong phiên giao dịch ngày 15/4/2013.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/4, chỉ số VN-Index giảm 14,25 điểm, tương đương 2,88% xuống 480,02 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 54,830 triệu cổ phiếu, tương đương 912,34 tỷ đồng. Trong đó khối lượng khớp lệnh là 50,892 triệu cổ phiếu, tương đương 848,252 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, ITA lại là mã đứng đầu về KLKL trên sàn HOSE khi khớp được 3,455 triệu cổ phiếu, tương tỷ trọng 6,74%. Tiếp sau đó, mã CTG khớp được 2,221 triệu cổ phiếu tương đương tỷ trọng là 4,33%. Đứng thứ 3 là mã REE khớp được 2,187 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng đạt 4,26%.

Phiên hôm nay, VNM khớp được 575.370 cổ phiếu tương đương 70,025 tỷ đồng nên là mã đứng đầu về giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE với tỷ trọng đạt 8,21%. Tiếp sau đó là mã REE có giá trị khớp lệnh là 42,671 tỷ đồng tương đương tỷ trọng là 5%. Kế tiếp là mã GAS cũng đạt 41,831 tỷ đồng tương đương tỷ trọng là 4,90%.

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,45 điểm, tương đương 2,4% xuống 58,87 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 46,921 triệu cổ phiếu, tương đương 370,18 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, SHB đứng đầu về khối lượng giao dịch trên sàn HNX khi chuyển nhượng được tới 13,378 triệu cổ phiếu tương đương tỷ trọng 28,51%. Tiếp sau đó là mã SCR và PVX chuyển nhượng được lần lượt 7,454 triệu cổ phiếu tương đương tỷ trong 15,89% và 3,737 triệu cổ phiếu tương đương tỷ trọng 7,96%.

SHB cũng là mã có giá trị giao dịch lớn nhất sàn HNX đạt 89,298 tỷ đồng tương đương tỷ trọng đạt 24,12%. Kế tiếp là SCR có giá trị giao dịch đạt 52,447 tỷ đồng tương đương tỷ trọng là 14,17%. Mã NTP đứng thứ 3 trong danh sách này và có giá trị giao dịch đạt 45,897 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng là 12,40%.