24H.COM.VN - Hẳn các bạn còn nhớ chú chuột nghệ sĩ có cái tên trùng với cựu Thủ tướng Anh? Thật đáng tiếc! Chú chuột tài năng này đã sớm "qua đời".