GD&TĐ - Ngày 18/9, tại TPHCM, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội nghị “Tham vấn chuyên gia về hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn ODA trong giáo dục giai đoạn 2004-2014”. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển.

Tong von ODA cho cac du an GD - DT chi o muc 3,5% cua ca nuoc - Anh 1

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hút, quản lý, sử dụng và hiệu quả của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của nước ngoài và nguồn viện trợ phi Chính Phủ nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2004-2014.

Từ đó xác định trách nhiệm của các bộ ngành và các cơ quan, đơn vị thụ hưởng chương trình, dự án. Đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA nói chung và trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng.

15 bài tham luận và phân tích của các chuyên gia ở nhiều khía cạnh trong việc sử dụng nguồn vốn ODA cho thấy tính hiệu quả rất lớn của nguồn vốn này trong việc thúc đầy phát triển giáo dục các vùng miền một cách đồng bộ hơn trong một thập kỷ qua.

Tại Hội nghị, TS Trịnh Ngọc Thạch - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - bày tỏ mong muốn: Với tâm huyết và kinh nghiệm của những người làm công tác nghiên cứu, quản lý và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục, các đại biểu sẽ thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Tham vấn chuyên gia về hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn ODA trong giáo dục giai đoạn 2004-2014”, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư của nước ngoài.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trong giai đoạn 2004-2014, Việt Nam đã thu hút khá nhiều dự án ODA cho lĩnh vực này với tổng số vốn đã ký kết đạt hơn 2,157 triệu USD, trong đó vốn vay chiếm khoảng 71,9%, vốn không hoàn lại chiếm 14,5% và 13,6% vốn đối ứng.

Trong giai đoạn này, Bộ GD&ĐT chỉ đạo thực hiện 26 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, gồm 10 dự án viện trợ không hoàn lại, 16 dự án vốn vay ưu đãi với tổng kinh phí được phê duyệt là 1,925,39 triệu USD. Với 26 dự án này đã có 14 dự án kết thúc, 12 dự án đang triển khai.

Mặc dù đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc làm thay đổi bộ mặt nhiều trường lớp, cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa song số lượng dự án và tỉ lệ vốn ODA huy động cho lĩnh vực giáo dục còn khiêm tốn, chỉ khoảng 80 dự án cho cả giai đoạn 10 năm (2004-2014) với tổng số vốn ký kết chiếm chỉ 3,5% tổng số vốn ODA ký kết của cả nước (Theo Bộ KH&ĐT giai đoạn này Việt Nam thu hút được 80 chương trình, dự án ODA cho lĩnh vực giáo dục và dạy nghề với tổng số vốn ký kết đạt 1,7 triệu USD).

Vì vậy, theo ý kiến nhiều đại biểu cần phải tăng thêm nguồn vốn ODA cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.