Chủ tịch SSRC trao kết quả cuộc trưng cầu ý dân cho Tổng thống Xu-đăng A.Ba-si-a (người bên phải).

Cùng ngày, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), cơ quan hỗ trợ về kỹ thuật và hậu cần cho cuộc trưng cầu ý dân, cam kết giúp miền nam Xu-đăng thực hiện thành công việc chuyển tiếp trở thành một quốc gia độc lập. Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU) đều ra tuyên bố đánh giá cao kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân, khẳng định sẽ công nhận độc lập của miền nam Xu-đăng tháng 7 tới. Mỹ cho biết sẽ bắt đầu quá trình xem xét rút Xu-đăng khỏi danh sách các nhà nước bảo trợ khủng bố.