Nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Tổng thống nước Cộng hòa Đông Urugoay Tabare Ramon Vazquez Rosas và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/11.