Cuốn lịch để bàn tập hợp những bức ảnh hiếm về Tổng thống Putin, chụp lúc ông ôm mèo, cưỡi ngựa, lặn biển hay đi bộ xuyên rừng... được phát hành hồi giữa tháng 10 tại Nga.

Đông Phong