Tổng thống Nga Putin nói cuộc bầu cử Đuma Quốc gia là "hợp pháp" và cảm ơn cử tri vì đã tham gia bỏ phiếu đông đảo, điều mà ông cho rằng phản ánh sức mạnh kinh tế và chính trị ngày càng tăng của đất nước.