Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bắt đầu chuyến công du tới Israel, trong nỗ lực củng cố hình ảnh của ông như một đồng minh với nhà nước Do Thái, và làm đảo chiều xu thế khó khăn mỗi khi tới Israel của các nhà lãnh đạo Pháp.