ND - Sau 19 lần trì hoãn, ngày 25-5 vừa qua, QH Li-băng bầu Tổng Tư lệnh quân đội Michel Suleiman, 59 tuổi (trong ảnh) làm Tổng thống Li-băng với 118 phiếu ủng hộ trong QH 128 ghế. Sự kiện này chấm dứt sáu tháng chiếc ghế Tổng thống Li-băng bị bỏ trống kể từ khi Tổng thống E.Lahoud mãn nhiệm ngày 23-11-2007.