Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bổ nhiệm ông Park Hyung-joon làm Thư ký thứ nhất phụ trách vấn đề quan hệ công chúng.