Tổng thống Dimbabuê Robert Mugabe ngày 25/5 đe dọa sẽ trục xuất Đại sứ Mỹ James McGee với cáo buộc ông này can thiệp vào công việc nội bộ của Dimbabuê.