Những cuộc biểu tình chống việc nhập khẩu thịt bò Mỹ kéo dài trong nhiều tuần qua tại Hàn Quốc đã buộc Tổng thống Mỹ Bu-sơ phải hoãn chuyến thăm nước này...