Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của TCT lắp máy Việt Nam-CTCP (Lilama) vào thứ Tư, ngày 16/08/2017.

Theo đó, Lilama sẽ có mã chứng khoán là LLM. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 79,7 triệu CP tương đương với tổng giá trị chứng khoán theo mệnh giá 797 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/CP.

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định là 20.800 CP. Tính đến 26/04/2017, tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài tại TCT là 0%.

Trước đây, TCT Lắp máy Việt nam là doanh nghiệp do Bộ Xây dựng sở hữu 100% vốn điều lệ. Năm 2010, Lilama chuyển đổi sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước. Đến năm 2012, Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà đã chuyển quyền và nghĩa vụ sở hữu vốn Nhà nước tại Lilama về Bộ Xây dựng. Tổng Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức CTCP vào ngày 06/04/2016.

Vào ngày 26/11/2015, thực hiện theo Phương án cổ phần hóa, hơn 35,5 triệu cổ phần của TCT đã được đấu giá lần đầu ra công chúng tại HNX. Tuy nhiên, chỉ có hơn 1 triệu cổ phần được đăng ký mua, giá đấu thành công bình quân 10.362 đồng/cổ phần; tổng giá trị cổ phần bán được hơn 11 tỷ đồng.

Lilama hiện nay đang có 13 công ty con và 6 công ty liên kết. Về cơ cấu cổ đông, Công ty có 383 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông nhà nước là Bộ Xây dựng (chiếm 97,88%); 382 cổ đông khác là cá nhân trong nước. Lilama không có công ty mẹ.

Lilama hiện nay đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chính như: Tổng thầu EPC, Nhà thầu xây lắp, Cơ khí chế tạo, Sản xuất sản phẩm công nghiệp, tư vấn thiết kế quản lý dự án,…

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây lắp và chế tạo thiết bị vẫn chiếm tỷ trong cao nhất.

Tong thau EPC hang dau Viet Nam, LILAMA len UPCoM gia 15.000 dong/CP - Anh 1

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của Lilama là gần 18.000 tỷ, vốn chủ sở hữu 1.867 tỷ đồng.

Tong thau EPC hang dau Viet Nam, LILAMA len UPCoM gia 15.000 dong/CP - Anh 2

Còn trong năm 2017, Lilama đặt chỉ kế hoạch vốn điều lệ 797 tỷ, doanh thu thuần đạt 9.500 tỷ, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 6%.

Trong thời gian tới, TCT có kế hoạch thoái vốn tại các công ty hoạt động không hiệu quả, các công ty ngoài ngành kinh doanh chính. Thay vào đó, Lilama sẽ tăng vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu tại 4 công ty nòng cốt là CTCP Lilama 10, CTCP Lilama 18, CTCP Lilama 69-1, CTCP Lisemco.