Đê biển là một hệ thống công trình được xây dựng để bảo vệ cho vùng đất phía sau.

Tong quan ve de ngam pha song tren the gioi va o Viet Nam - Anh 1

Tong quan ve de ngam pha song tren the gioi va o Viet Nam - Anh 2

Tong quan ve de ngam pha song tren the gioi va o Viet Nam - Anh 3

Tong quan ve de ngam pha song tren the gioi va o Viet Nam - Anh 4

Tong quan ve de ngam pha song tren the gioi va o Viet Nam - Anh 5

Tong quan ve de ngam pha song tren the gioi va o Viet Nam - Anh 6