Năm 2007, TPHCM được đánh giá là 1 trong top 10 thị trường bất động sản (BĐS) triển vọng của thế giới (theo Pricewaterhouse Coopers và Urban Land Institute). Tuy có tăng nhiều nhưng nguồn cung BĐS trong năm 2007 và 2008 (ước tính) vẫn còn hạn chế nên giá BĐS có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng.