Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) là thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN VN trong đó có một số điều liên quan trực tiếp tới nữ CNVCLĐ và công tác nữ công của CĐ các cấp. Chính vì vậy, với trách nhiệm của mình, chiều 25.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo “Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII” với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác nữ công của 16 LĐLĐ tỉnh phía Bắc và 10 CĐ ngành trung ương. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì Hội nghị.

Tong LDLDVN: Lay y kien dong gop vao Du thao Van kien Dai hoi Phu nu toan quoc lan thu XII - Anh 1

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: Sự phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ các tỉnh, thành phố với Hội phụ nữ cùng cấp – hiệu quả từ thực tiễn; Từ thực tiễn chỉ đạo phong trào nữ CNVCLĐ, hoạt động CĐ và từ kết quả phối hợp với Hội Phụ nữ cùng cấp trong công tác vận động nữ CNVCLĐ, có những đề xuất, kiến nghị gì với Đảng, Nhà nước, với các cấp CĐ và Hội phụ nữ?... Đặc biệt, vấn đề có cần thiết phải quy định về tổ chức Hội cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và DN không? (theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPNVN). Đa số các đại biểu đều cho rằng, hiện nay nữ CNVCLĐ dã được tham gia hoạt động, các phong trào thi đua do CĐ phát động gắn với cá hoạt động, phong trào thi đua do TƯ Hội LHPNVN phát động. Trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục phối hợp có hiệu quả giữa CĐ và Hội phụ nữ cùng cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác phụ vận của Đảng trong hệ thống CĐ; củng cố kiện toàn Ban Nữ công quần chúng, thực hiện vai trò tham mưu giúp BCH cùng cấp về xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến LĐ nữ, về giới, bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, các vấn đề liên quan trực tiếp đến LĐ nữ và trẻ em. Vì thế, không cần thiết phải quy định về tổ chức Hội cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và DN.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, với trách nhiệm của mình, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức một hội thảo tương tự (vào ngày 13.10) ở khu vực phía Nam. Những ý kiến của các đại biểu ở cả hai khu vực sẽ là cơ sở để Ban Nữ công TLĐ tham mưu Đoàn Chủ tịch tham gia vào sự thảo Văn kiện tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII.

Tong LDLDVN: Lay y kien dong gop vao Du thao Van kien Dai hoi Phu nu toan quoc lan thu XII - Anh 2

Quang cảnh Hội nghị

K.Y.M