Càng ngày, Hội nghị Ngoại giao lại càng cụ thể, rõ ràng, gần gũi với đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời lại có thêm nhiều điểm mới. Nếu trước đây, đường lối ngoại giao tập trung chủ yếu vào chính trị và kinh tế, thì trong những năm gần đây đã chú trọng lĩnh vực ngoại giao văn hóa. Ngoại giao văn hóa cùng chính trị và kinh tế đang dần thể hiện rõ vai trò của ba trụ cột trong chính sách đối ngoại của nước ta.

Sau kỳ Hội nghị lần này, bản thân các nhân viên trong Lãnh sự quán sẽ cập nhật và triển khai theo những đường lối mới mà Hội nghị đặt ra. Lãnh sự quán phụ trách khu vực San Francisco cùng 10 bang của Mỹ, đây là khu vực tiềm năng để khai thác các chính sách kinh tế, mở rộng hiệp định thương mại Việt - Mỹ và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

My Bùi (ghi)